Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Edu online s.r.o.

Zbudovská 768/17 Praha 4 142 00

IČ: 24263559 DIČ: CZ24263559

Spisová značka:C 198679 vedená u Městského soudu v Praze

Odpovědná osoba a kontakt

Mgr. Michal Krutiš

jednatel Edu online s.r.o.

michal@webinar.cz, mobil: +420 777 099 885

Pracovní doba

9:00 - 17:00

1) O registraci

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Edu online s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Zakoupením zboží zákazník souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Edu online s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 100kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:"info@webinar.cz", nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních a storno podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku dle storno podmínek. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve výši určené storno podmínkami a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Případně může dojít na žádost zákazníka k uzavření smlouvy na nákup jiné služby, .

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit a bude postupováno dle storno podmínek, viz jinde. O přijetí objednávky jste automaticky informován e-mailem. 

3) Storno podmínky

Storno podmínky jsou odvislé od data konání webináře a od toho, kdo webinář stornoval. Níže uvedená tabulka uvádí pouze případ, kdy zákazník již za službu zaplatil. 

Kdo a kdy učinil storno více než 2 týdny více než týden méně než týden nebo neúčast
Účastník vrácení 100 % peněz, náhradní termín, či jiný webinář ve stejné ceně 70 % storno a 30 % vrácených peněz + odkaz na záznam webináře 100 % storno + odkaz na záznam webináře
Pořadatel vrácení 100 % peněz, náhradní termín nebo záznam webináře nebo jiný webinář ve stejné ceně varianta 1: vrácení 100 % peněz  
varianta 2: náhradní termín nebo záznam webináře nebo jiný webinář ve stejné ceně
varianta 1: vrácení 100 % peněz
varianta 2: náhradní termín nebo záznam webináře nebo jiný webinář ve stejné ceně a k tomu vždy kredit na další webinář. Kredit je ve výši  poloviny ceny webináře.

Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

V případě, že zákazník nezaplatil za objednanou službu, nebude po něm požádována žádná náhrada a jeho objednávka se ruší dnem konání webináře naživo a nebo do 14 pracovních dnů od objednání záznamu webináře.

4) Způsob poskytování službeb a zboží

Služba Webinář naživo

Webinář naživo, neboli online semiář, je forma vzdělávání poskytována přes internet. Zákazník obdrží emailem odkaz na základě něhož se přihlásí do speciálního rozhraní pro sledování webináře. Zákazník má možnost sledovat prezentaci a video a hlas lektora. Má možnost komunikovat s lektorem pomocí chatu. 

Produkt Záznam webináře

Záznamem webináře je myšleno online nahrání dřívějšího webináře naživo. Nahrávka obsahuje vše, co se při nahrávání webináře naživo událo.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu službu či produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny služby či produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

6) Reklamační řád a vrácení peněz

V případě nespokojenosti můžete zažádat o vrácení části nebo celé částky za zaplacenou službu.

Peníze budou zákazníkovi vráceny bez udání důvodu v případě, že o to požádá do 5 pracovních dnů od návštěvy webináře nbaživo nebo 10 pracovních dnů od zaslání odkazu záznamu webináře. Po překročení této doby bude zákazník nucen uvést důvod reklamace.

Za důvod reklamace není uznány tyto důvody:

  • pomalé internetové připojení zákazníka - tj. nižší rychlost než 512 kbit/s, 
  • neaktualizovaný internetový prohlížeč,
  • nenainstalovaný povinný software pro spuštění webináře naživo či záznamu webináře.

V případě vrácení peněz bude částka zaslána na bankovní účet, který zákazník uvedete nebo ze kterého byla platba původně zaslána. 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2012 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.